Narodila jsem se v krásném Moravském prostředí ve Valašském Meziříčí, kde jsem i vyrůstala.

Láska k umění se ve mne probouzela díky soukromému výtvarnému oboru pod vedením Ing. Hany Kocourkové, která mě naučila mnohé. Jak postupovat při kresbě zátiší, portrétu, figury,..., jak používat temperové barvy, kombinovat malířské techniky... Také jsme každou hodinu probírali teorii výtvarné kultury.

I když jsem dějiny výtvyrné kultury neměla příliš v lásce, její metody k zapamatování byly velice zábavné. Po té, co mě Hanka pomohla dostat se na Střední odbornou školu sklářskou ve Valašském Meziříčí, jsem přestala navštěvovat její výuku z časových důvodů:-(

Na střední škole mě to bavilo. Zpočátku školního roku jsme pořádali exkurze do skláren ve Valašském Meziříčí, abychom viděli, co všechno se ze skla využívá.

Kreslili jsme velká zátiší, později poloportrét uhlem na "baličák". Modelovali jsme z hlíny lebku, uzel z hadru..., malovali zátiší akvarelem a chodili jsme také na praxi malby na sklo. Později i broušení skla a modelování skleněných figurek.

Byla to veliká zkušenost. Až na období před klauzurami. To měl každý obavy, aby stihl vše nakreslit, namalovat a vymodelovat včas.

Ve 2. ročníku se každý z nás měl hlásit do určitého ateliéru a tomu se věnovat po zbytek studia. Mohl si vybrat mezi: malba, malba na sklo, hutní tvarování skla atp. Já se po neúspěchu na malbu hlásila na modelování k panu Mgr.Jaroslavu Koléškovi. Ale v polovině roku jsem přestoupila na Střední uměleckoprůmyslovou školu do Uherského Hradiště.

Byla jsem přijata do druhého ročníku na obor užitá malba v architektuře a propagaci pod vedením pana ak.mal. Miroslava Maliny. Pan ředitel ak.mal.Pospíšil tehdy uvažoval i o grafice.

Nakonec se mi ulevilo, protože holky z malby mě přijaly mezi sebe, jako bych byla s nimi od začátku. Zde to probíhalo podobně jako na sklářské škole. Kresba jako základ ostatních druhů tvorby. Malba jako hlavní prvek našeho oboru a modelování probíhalo v jednom ročníku, abychom si rozšířili tvořivost.

Také nezapomenu na praxi ve smaltovně Tupesy.

Na střední školu v Uh. Hradišti vzpomínám dodnes s úsměvem. I toto město patří k mým nejoblíbenějším.

Po maturitě jsem se hlásila na několik vysokých škol s uměleckým zaměřením. Bohužel mě na žádnou z nich nepřijali. Rok jsem tedy pracovala a připravovala se na další rok.

Po roce jsem úspěšně zvládla přijímací řízení na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně obor klasická animovaná tvorba. Naše výuka probíhala na filmových ateliérech. I zde jsme získala mnoho zkušeností.

Bylo to něco jiného než na co jsem byla zvyklá dosud. Najednou, to co jste nakreslili jste mohli rozpohybovat! Bylo to úžasné! Avšak zanedlouho jsem zjistila, že je to práce velice časově náročná. A tímto směrem moje cesta nejspíš nepovede. Zato informace o tvorbě filmu a trikových kouzlech od pana ak.mal.Borise Masníka jsem doslova hltala. Filmařské umění je dar, který mi nebyl dán do takové míry, abych se mu mohla věnovat dále. Jsem ráda za příležitost nahlédnutí do tajů tvorby animovaných i hraných filmů. A v neposlední řadě také za zkušenosti práce v ateliérech, kde pracovali velcí mistři animovaného filmu jako byli Karel Zeman a Hermína Týrlová.

Bakalářské studium jsem zakončila absolventským filmem, který byl vlastně hudebním klipem kapely mého kamaráda. Jedná se o ručně kreslenou animaci.

Poté jsem byla přijata na Ostravskou univerzitu v Ostravě, obor kresba pod vedením doc.ak.mal.Eduarda Halberštáta. Zde jsem si musela opět zvyknout na kresbu v konečné statické podobě. Zpočátku mi to dělalo problém a stále jsem nemohla nalézt správné téma. Pak přišel zlom při semestrální práci na téma "světlo". Kresba uhlem na akvarelovém papíře. Za tuto práci jsem dostala později i cenu ateliéru kresby.

Druhou semestrální práci jsem pojala tématem "Hnízdo jako domov".

Magisterské studium jsem zakončila diplomovou prací na téma "Znáná a neznámá příroda". Technikou barevného pastelu. Je to jakýsi můj odkaz přírodě, která nás obklopuje. Je mojí reakcí na mladé ochránce přírody, kterým jsem byla v dětství členem, pod vedením skvělé rodiny Jitky a Mirka Dvorských. Diplomová práce vznikala na základě mých cest za přírodou. Neodolala jsem ani land-artovým realizacím. Velkým vzorem v této oblasti mi je Andy Goldsworthy - tvořit umění v přírodě s použitím pouze přírodních materiálů.

Na ostravské univerzitě bych velice pozitivně hodnotila přednášky dějin výtvarné kultury pod vedením PhD.Mgr.Tomáše Knoflíčka a PhD.Mgr.Hany Vorlové.

Po studijích jsem ještě pár let bydlela ve Zlíně, kde jsem také začala pracovat. Na konci svých studií jsem si ještě udělala pedagogické minimum na Univerzitě Palackého v Olomouci - učitelství pro SŠ. Ráda bych předávala své zkušenosti i dalším zájemcům o umění.

Od roku 2013 žiji v Praze. Snažím se využívat všech výhod, které mi velkoměsto může nabídnout z kulturního vyžití a rozšíření si obzorů.

Zkušenosti:

Od 2015    lektor v ateliéru Montmartre. 

Od 2015    Národní Muzeum Praha - kreslení v inventáři oddělení pravěku a antického starověku.

2015 Účast na výtvarné práci s Draganou Sapanjoš v Karlin Studios, Praha. 

2014    Tvorba propagačních materiálů pro ADS ČVUT - Praha.

Od 2013 Divadelní spolek "Bylonebylo" - člen amatérského uskupení.

Od 2013 Dobrovolníkem ve Studiu Hrdinů.

2012    Lektor na výukovém festivali FESTAD - Praha. Příprava studentů na arcgitekturu a design.

2012    Kresby figury a pomůcek pro stavební firmu MPL.

2010    Galerie Kabinet T - Zlín. Kustod a asistence při vernisážích.

2010    Návrhy na podložky pro děti s propojením zábavy a učení.


2007    Ilustrace na omalovánky s první pomocí pro Český Červený kříž - Zlín.(cca 5000 výtisků).

2006    Ilustrace pro básnickou sbírku s názvem „Blues o (bez) naději“ od Bc.Břetislava Jančíka Dis.    

2003    Malířské Sympozium ve Valašském Meziříčí. V rámci hudebního festivalu Valašský Špalíček (2 velké obrazy na sololitu, technika: akryl).

1999    Spoluúčast na organizaci přírodovědné soutěže „Zelená stezka - Zlatý list“.                    
1999    Spoluúčast na organizaci hudebního festivalu „Valašský Špalíček“.

1995-1998      Spoluúčast na organizaci Dne Země ve Valašském Meziříčí.

designed by Sarka Cibulcova 2011 ©